Her er en del skjemaer og dokumenter som brukes av fotballgruppa


Bruksanvisning Min Idrett

Forsikring -Her er skadeskjema, samt opplysninger om forsikringsordningene

Påmeldingsskjema sonespillere

Spillerutviklingsskjema for spillere i ungdomsfotballen

Mal for rammeplan

Trenerkontrakt for trenere i barnefotballen

Rammer for hospitering:


Instruks kioskvaktLaglederinstruks (per 27.10.2015)Godkjennelse av bruk av bilderForeldrevett regler


Årshjul


Skjema for bestilling av utstyr til lag (skal sendes av lagleder)

Powered by: Bloc