Generell informasjon :


Kampoppsett og Dommere:
Link til dommeroversikt og kampoppsett for sesongen 2017 :
 

Kampoppsett 2017

Dommerregning 2017


Det er Lagleder eller Trener sitt ansvar å få bekreftet at dommer kan stille til oppsatt kamp.
Sjekk gjerne dette ved å sende en SMS eller ringe dommer eller dommers foresatte senest en dag før kampstart.

Dersom det skulle oppstå problemer, kan dere kontakte dommeransvarlig i SIF, Inge O. Seth på 906 14 513

Dommer skal hente ut blankt dommerskjema i kiosken eller i postkassen mellom garderobene FØR kampstart. Denne leveres til SIF's lagleder eller trener for utfylling og underskrift. (NB ! Husk kampnummer)

Dommer påfører så bankkontonummer og kontonavn - og skjema leveres tilbake til POSTKASSEN som står mellom garderobene etter kampens slutt.

Betaling vil finne sted senest i løpet av ca1 uke.

Presisering ift dommerbetaling (pr. 25.1.2016) :

1. Det utbetales kun dommerhonorar fra SIF til egne klubbdommere i obligatoriske seriekamper avviklet i Idrettsparken.

Honoraret følger satsene oppgitt i dommerskjema (reisepenger dekkes ikke).

2. Det utbetales dommerhonorar etter kretsens satser, der obligatoriske kamper er satt opp med dommer fra kretsen.

3. For treningskamper oppfordres lagets trener/oppmann til å ta kontakt med egne klubbdommere og om disse kan dømme kamp.

Honorar for dømming av disse treningskampene blir avtalt mellom klubbdommer og dommeransvarlig i SIF.

Pr. idag (25.1.16) har SIF følgende registrerte dommere i kretsen :

Arne Lars Orderud, 952 22 520, aloj@wj.no

Inge O. Seth, 906 14 513, ingeolav.seth@skatteetaten.no

Jonas Andersen, 404 56 498, jonas.andersen@online.no

Følgende kan også spørres om å¨dømme 11'er kamper , men G16 er eldste nivå for Martin:

Martin Lopez Ayala, 99306569, martinlopez030700@yahoo.es

Info fra Akershus Fotballkrets :

Vi har gjort noen endringer som dere allerede har fått informasjon om, men som tydeligvis ikke har gått ut til alle lagene i klubbene. Det er opprettet egne skjemaer for «innmelding av dommer» til klubbkamper og «behov for dommer» til klubbkamper. Disse lenkene må ut til alle
lagledere:

Når dere skal melde inn dommer til klubbkamper fremover skal dere benytte følgende skjema:
https://fotball.formstack.com/...

Når dere trenger hjelp av kretsen til å finne dommer til kamp skal dere benytte følgende skjema:
https://fotball.formstack.com/...

I tillegg skal alle henvendelser om kamprapporter sendes til:
akershus.fotball@fotball.no


Dommerkurs:
Det ble 15 april 2015 avholdt et dommer/barnekamplederkurs i regi av Akershus Fotballkrets (v/Tore Lia)
43 jenter og gutter stilte opp og blir dermed en del av SIF's klubbdommere !Link til kampregler (kortversjon fra kurset 15 april 2015) :
Klubbdommerkurs - kortversjon 15 april 2015.pdfLink til spilleregler og retningslinjer for spill på små baner
(9'er fra side 37 .. ) :

Spilleregler 2015 - 5'er, 7'er og 9'er


Referat fra sesongavslutning for 2015, avholdt den 16 desember:

Tusen takk for godt oppmøte til vår dommersesong-avslutning !
19 gutter og jenter møtte opp til en liten oppsummering av sesongen som har gått og litt om neste sesong - og deretter litt pizza og brus !
Alle klubbdommere har gjort en solid innsats i 2015, både som dommere i ca 260 seriekamper, dommere i 6-årscupen og ikke minst en fantastisk innsats på SIF-cupen !

Neste sesong får vi 2 nye rekruttdommere, Martin Ayala Lopez og Daniel Steen Hauge - det er veldig bra !

I 2017 kan vi melde på de som er født i 2001, og da er vi godt igang med å fylle opp med gode dommere fra SIF !

Takk for i år, så møter vi 2016 med friskt mot !

Sesongoppsummering 2015.pdfReferat fra dommeroppfølgingsmøte 21.juni 2015:
Det møtte i dag 16 av våre fantastiske klubbdommere - noe som var forventet da det ikke passet for alle denne gangen.
Kort oppsummert etter vårsesongen, så er inntrykket at dømmingen har gått veldig fint for alle. Veldig lite negative episoder og det er supert !

Jeg ønsket å få frem hvem som var klare for å dømme 7'er kamper og fikk god respons på dette. Av de 16 var det bare 3 som ikke følte seg helt klare for å dømme annet enn 5'er - hvilket er helt greit å si fra om .. Jeg kommer til å sende en mail til alle foreldre hvor de som ikke var på møtet i dag også kan få si fra om de er klar for å dømme 7'er til høsten.
Vil også gjerne vite om det er noen som synes dette ble litt vanskelig og IKKE vil dømme til høsten.Apropos høsten, så vil jeg sette opp kampene med dommere, slik at dette er klart i starten av august.
Legges ut på Facebook og på denne dommersiden på SIF.NO når det er klart.


På kort varsel fikk jeg beskjed fra de som driver Fotballskolen (som starter mandag 22.juni) at de dommere som ønsker det, kan møte hver dag fra kl 12.00, og da dømme en del internkamper som skal spilles. Dette som ekstra trening som dommer :-)
De velger selv hvilke og hvor mange dager de vil komme i så fall...


SIF-Cup 2015 er det dugnad for dommerne, det er oppmøteplikt på denne. Det samme gjelder 6års cupen (3'er fotball) som arrangeres Søndag 23. august.Inge
Powered by: Bloc