Håndballgruppa trenger DEG!

Postet av Sørumsand IF den 26. Feb 2020

Det er stor aktivitet i håndballgruppa, med mange barn og unge som synes det er kjempegøy å spille håndball. For at gruppas aktiviteter skal fortsette utviklingen, er vi avhengig av et godt og aktivt styre som kan legge forholdene til rette for at alle som har lyst til spille håndball skal få lov til det.

I den forbindelse trenger vi flere personer til å sitte i håndballstyret etter årsmøtet 24. mars. Det er allerede på plass flere styremedlemmer, bla økonomiansvarlig, utstyrsansvarlig og ungdomsrepresentant. I tillegg har vi mange frivillige på plass i ulike roller som kioskansvarlig, dugnadsansvarlig, dommerkoordinator osv., men vi mangler leder, nestleder og sportslig leder.

Gruppa har god kontroll på økonomien, det er gode rutiner på plass, så man kommer til dekket bord og behøver absolutt ikke å starte på scratch. Fungerende leder pr i dag, vil også være tilgjengelig fremover med informasjon og opplæring.

SIF er en foreldredrevet klubb og vi er helt avhengig av at alle tar i et tak og bidrar. Vi er helt sikre på at det finnes noen - i eller utenfor håndballmiljøet - som har lyst til å bidra inn i håndballgruppa.

Vi lover et godt miljø, gode venner og mye moro!

Vi håper at akkurat DU kan tenke deg å bidra eller kanskje du kjenner noen som vi kan snakke med?

Ta kontakt med Monica Stensgård på tlf. 472 56 292 eller på mail: monicastensgaard@gmail.com eller Daglig Leder i SIF Tonja M. Orderud på tlf. 97 77 77 78 eller på mail: tonja@sif.no

For at vi skal få dette på plass innen årsmøtet 24. mars, er vi avhengig av å få disse innspillene innen 10. mars. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!
0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i SIF

Postet av Sørumsand IF den 20. Feb 2020

Alle idrettslag må avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars og i år vil dette bli avholdt

Tirsdag 24. mars kl 19.00 på Klubbhuset

Det vil være vanlige årsmøtesaker for alle gruppene.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til sekretær i hovedstyret Anita Ingjerd, innen 

tirsdag 10. mars (mailadresse: moe_anita@hotmail.com).


Saksliste kunngjøres senest tirsdag 17. mars.

Vi håper å se mange SIF medlemmer på årsmøtet!

Innkalling til årsmøte 2020.docx0 Kommentar

Åpent møte om Skole og idrett - tirsdag 3. mars kl 19.00 på Klubbhuset

Postet av Sørumsand IF den 17. Feb 2020

VI har i mange år jobbet for å utvide anlegget i Idrettsparken med ny hall, svømmehall og basishall og gleden var stor da Sørum Kommune høsten 2018 vedtok lokaliseringen slik at en ny ungdomsskole skulle ligge i Idrettsparken. Det ville betydd at vi sannsynlig kunne få store nok leieinntekter til at vi kunne bygge det nye anlegget vårt.

Skolebehovsplanen for nye Lillestrøm Kommune er nå lagt frem og i Rådmannens innstilling vil de heller bygge ut Bingsfoss og Sørumsand Skole fremfor å bygge ny skole i Idrettsparken. Muligheten for et fantastisk anlegg hvor skole og idrett kan dra de beste synergieffektene ut av hverandre, blir dermed borte.

Vi inviterer derfor til et åpent møte slik at dette temaet kan diskuteres og vi har invitert administrasjonen og politikerne i kommunen sammen med skolene, FAU, foreldre og andre som er interessert. Direktør for oppvekst i Lillestrøm Kommune - Arild Hammerhaug - kommer sammen med Helge Dulsrud - som er prosjektleder for skolebehovsplanen. De vil legge frem sine tanker, planer og argumenter. Det vil selvfølgelig bli mulighet for å stille spørsmål.

Vi håper at så mange som mulig av SIF sine medlemmer har mulighet til å delta på møtet, slik at vi synliggjør at vi har et stort behov for nye anlegg.

Møtet avholdes på klubbhuset tirsdag 3. mars kl 19.00.

Invitasjon til åpent møte vedr skole og idrett.docx0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline