Her er en del skjemaer og dokumenter som brukes av fotballgruppa


Bruksanvisning Min Idrett

Forsikring -Her er skadeskjema, samt opplysninger om forsikringsordningene

Påmeldingsskjema sonespillere

Spillerutviklingsskjema for spillere i ungdomsfotballen

Mal for rammeplan

Trenerkontrakt for trenere i barnefotballen

Rammer for hospitering:


Informasjon til kioskvakt 2.docx

Laglederinstruks (per 27.10.2015)

Godkjennelse av bruk av bilder

Foreldrevett regler

Årshjul

Skjema for bestilling av utstyr til lag (skal sendes av lagleder)

Reiseregning 2018 SIF

Levert av IdrettenOnline