For lagledere

Laglederinstruks 21.06.2021.pdf

Foreldrevett regler

Bruksanvisning Min Idrett

Forsikring -Her er skadeskjema, samt opplysninger om forsikringsordningene

Spillerutviklingsskjema for spillere i ungdomsfotballen

Mal for rammeplan

Rammer for hospitering:

Kiosk: Kioskinstruks

Godkjennelse av bruk av bilder.

Skjema for å flytte kamp (der dato og/eller sted er endret) finner du her.
Skjema for å utsette kamp (der ny dato ikke er bestemt) er her.
NB! Husk å snakke med både baneansvarlig og dommer om omberamming av kamper.

Kampvert instruks:

Kampvert.pdf

Lagkasse:

Rutiner for lagkasser.pdf

For fotballgruppa

Trenerkontrakt for trenere i barnefotballen

Årshjul

Reiseregning 2021

Påmeldingsskjema sonespillere