Fotballstyret

Dagens fotballstyre består av følgende personer:

FunksjonNavne-postTlf.
Leder
Bjørn Brandtbjorn@jokersport.no
950 75 318
Nestleder

Økonomiansvarlig


Sekretær

Sportslig leder        

Styremedlem Roger Gulbrandsenroger.gulbrandsen@romerikerevisjon.no478 05 625
Styremedlem / Marked
Paal Andre Berg
paalab76@gmail.com
915 78 257
Styremedlem
Kim Schønekim@spenst.no416 63 682
StyremedlemStyremedlem


 

Funksjonsbeskrivelser til styreverv i fotballgruppa

Leder 

 • Sørge for at fotballgruppa fungerer og driftes på best mulig måte
 • Legge forholdene til rette for at alle som ønsker det får spille fotball
 • Legge til rette for mest mulig fotball i Idrettsparken
 • Være ansvarlig for styremøter
 • Representere gruppa i Hovedstyret
 • Bidra til generell utvikling i SIF

Nestleder

 • Bistår leder på styremøtene
 • Deltar på HS møter dersom leder er forhindret å delta
 • Leder styremøter om leder er forhindret fra å komme
 • Har medansvar for koordinering av prosjekter med styre

 Økonomiansvarlig 

 • Betale regninger
 • Ha oversikt over gruppas totaløkonomi
 • Budsjettere
 • Sende over månedlige bilag til regnskapskontoret

 Sekretær

 • Skrive møtereferater
 • Være koordinator i gruppa
 • Svare på generelle henvendelser til gruppa
 • Koordinere fotballgruppas dugnader
 • fotball@sif.no

Sportslig leder 

 • Videreutvikle og gjennomføre sportslig plan
 • Gjennomføre lagledermøter
 • Fordele treningstider

 Informasjonsansvarlig 

 • Sørge for at alle lagsopplsyninger ligger riktig på hjemmesider og treningsøkta
 • Lage artikler til sif.no som markedsfører det som skjer i fotballgruppa
 • Kontakt med Indre (og RB) og få til flest mulig artikler i pressen
 • Generelt informere om det som skjer i gruppa via ulike kanaler
 • Være gruppas representant ved utforming av nye nettsider