Sportsplan_final_2024.pdf

Sportsplanen danner grunnlaget for all sportslig aktivitet i Sørumsand IF fotball, og er et styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere og lagledere i klubben. Med en fornuftig og grundig sportsplan vil den sportslige aktiviteten både bli enklere å administrere og mindre tilfeldig. Med en tydelig sportsplan øker vi sjansen for å bli gode på det vi vil bli gode på og unngår at de samme diskusjonene dukker opp igjen og igjen. Vi jobber sammen mot tydelige mål. Vi driver vår aktivitet i overensstemmelse med Norges Fotballforbunds retningslinjer. Det er SIF fotball som klubb som legger premissene for hvordan klubben skal drives, og ikke enkeltindivider eller grupper. Alle foresatte, trenere og ledere må sette seg inn i, og jobbe i tråd med denne planen. Sportsplanen er et levende dokument, som vil endres i takt med rammevilkår. Eller når brukere av sportsplanen oppdager feil eller mangler ved gjeldende plan.