Sportsplan

Sportsplan for Fotballgruppa beskriver rammene for de sportslige aktivitetene i de forskjellige årsklasser i barne- og ungdomsfotballen. Planen ble utarbeidet høsten 2011 og vedtatt av styret i fotballgruppa januar 2012. Den sportslige planen skal revideres i 2015.

Den sportslige planen finner du her: Sportsplan-SIF fotball.pdf