TURNERINGSREGLEMENT SIF CUP

SIF Cup spilles etter NFFs reglementer for barnefotball med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.
Reglementet er i grove trekk i samsvar med det anbefalte forslag fra NFF til barnefotball med noen unntak ift spilletid og antall spillere.


JURY 

Turneringens jury består av 3 medlemmer.
Juryens sammensetning:
1. Tonja Orderud (daglig leder SIF), leder av juryen
2. Kaare Mauritz Hansen (Sørum IL), jurymedlem
3. Elin Vikane (Blaker IL), jurymedlem.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.
 

KLASSER

Alle klasser spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.
SIF Cup består av klassene 8-9, 10-11 år og 12 år.
8-9 år spiller 5’er fotball
10-11 år spiller 7’er fotball
12 år spiller 9’er fotball

 

TURNERINGSREGLEMENT

Turneringsreglementet består kun av kampreglement siden det ikke ansees som nødvendig med konkurranse – og sanksjonsreglement for en turnering innen barnefotball 7-12 år.

 

KAMPREGLEMENT 

§1-1 Aldersklasser
9’er fotball: G12/J12 (født 2011)
7’er fotball: G11/J11 (født 2012) og G10/J10 (født 2013)
5’er fotball: G9/J9 (født 2014) og G8/J8 (født 2015)

§ 1-2 Spilletider
9’er fotball: 2 x 12,5 minutter med 2 minutters pause
7’er fotball: 2 x 12,5 minutter med 2 minutters pause
5’er fotball: 2 x 12,5 minutter med 2 minutters pause

§ 1-3 Ballstørrelse
9’er fotball: Det benyttes 4’er fotball
7’er fotball: Det benyttes 4’er fotball
5’er fotball: Det benyttes 3’er fotball

§ 1-4 Banehalvdel
Lagene stiller på den banehalvdelen som dommeren bestemmer.

§ 1-5 Drakter
Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekks trøyer dersom dommeren mener draktene er for like.

§ 1-6 Linjevakt
Linjevakt jobben må utføres av støtteapparatet til de 2 lagene som spiller kamp.

§ 1-7 Spillernes utstyr
Samtlige spillere skal bruke leggskinn/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinn/leggbeskyttelse medfører at man ikke får spille

§ 1-8 Fremmøte
Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne.

§ 1-9 Spilleplan
Alle kamper spilles i Sørumsand Idrettspark.
Alle kamper spilles på naturgress eller kunstgress.
Fullstendig spilleplan vil bli distribuert ut til alle påmeldte lag senest 1 uke før turneringsstart.

§ 1-10 Forbehold om vær mv.
Dersom vær og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.  

§ 1-14 Generelt vedr turneringsreglement for alle klasser i SIF Cup
Lagene deles inn i puljer, og det spilles enkel serie. Dommerne teller mål og noterer på dommerkort, men det registreres ikke resultat og kåres ingen vinner av de ulike kampene. I SIF Cup er alle vinnere.

 

Det vil være fokus på jevnbyrdighet/mestring slik at reglene om å kunne sette på en ekstra spiller når kamputviklingen tilsier dette vil praktiseres. 

På banen vil overårige kunne tillattes etter godkjenning av turneringsledelsen. 

For spill i annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.  Det kan også gis dispensasjon for enkeltspillere ift å spille en klasse opp eller ned hvis sportslige hensyn tilsier dette eller hvis et lag har dispensasjon fra sin fotballkrets for dette i dag.

Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. 

Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

For øvrig spilles hele SIF Cup etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball. 


Turneringsreglementet for SIF Cup kan lastes ned her.