Ansvar og arbeidsoppgaver for dommeransvarlig i SIF 

Bruker aktivt Facebookgruppen som kommunikasjonskanal, både til lagledere, trenere, dommere og foreldre :

Dommere i Sørumsand IF, Blaker IL og Sørum IL

 

Årshjul :

Januar

Annethvert år bestille et klubbdommerkurs hos Akershus Idrettskrets.

Vi bruker som regel å benytte Morten Engebretsen, tlf 93632969 til dette.

 

Arrangeres på klubbhuset i Storsalen i midten av mars, invitere med Blaker og Sørum.

Kontaktpersoner – dommeransvarlige er :

Fredrik Bergdølmo (Sørum)

Marius Ryen (Blaker)

(Kontakt via Facebook)

Februar

 

Mars

Klubbdommerkurs – midten av mars

 

Avklare hvem som er økonomiansvarlig og skal betale til dommere.

 

April

Når kamper er satt opp fra kretsens side:

Gå inn på fotball.no og ta ut alle Sørumsands kamper i excel.

Har et eget excelark som benyttes til å legge inn kamper som skal dømmes i Idrettsparken og hvem som skal dømme.

 

Oppdatere dommerskjemaer hvis nødvendig

Kopieres ut og legges i kiosken og i postkassene mellom garderobinngangene.

 

Ukentlig legge ut info om kommende ukes kamper og dommere på Facebookgruppen

Mai

Ukentlig legge ut info om kommende ukes kamper og dommere på Facebookgruppen

Juni

Ukentlig legge ut info om kommende ukes kamper og dommere på Facebookgruppen

Juli

 

August

Planlegge for SIF cup

 

Ukentlig legge ut info om kommende ukes kamper og dommere på Facebookgruppen

September

SIF cup

 

Ukentlig legge ut info om kommende ukes kamper og dommere på Facebookgruppen

Oktober

Ukentlig legge ut info om kommende ukes kamper og dommere på Facebookgruppen

Sesongen avsluttes

 Link til dommerregningfor sesongen 2021: 

Dommerregning-2021.docx

Det er Lagleder eller Trener sitt ansvar å få bekreftet at dommer kan stille til oppsatt kamp.
Sjekk gjerne dette ved å sende en SMS eller ringe dommer eller dommers foresatte senest en dag før kampstart.

Dersom det skulle oppstå problemer, kan dere kontakte dommeransvarlig i SIF (du finner dommmeransvarlig under kontaktpersoner).

Dommer skal hente ut blankt dommerskjema i kiosken eller i postkassen mellom garderobene FØR kampstart. Denne leveres til SIF's lagleder eller trener for utfylling og underskrift. (NB ! Husk kampnummer)

Dommer påfører så bankkontonummer og kontonavn - og skjema leveres tilbake til POSTKASSEN som står mellom garderobene etter kampens slutt.

Betaling vil finne sted senest i løpet av ca 1 uke.

Presisering ift dommerbetaling (pr. 25.1.2016) :

1. Det utbetales kun dommerhonorar fra SIF til egne klubbdommere i obligatoriske seriekamper avviklet i Idrettsparken.

 Honoraret følger satsene oppgitt i dommerskjema (reisepenger dekkes ikke).

 2. Det utbetales dommerhonorar etter kretsens satser, der obligatoriske kamper er satt opp med dommer fra kretsen.

  3. For treningskamper oppfordres lagets trener/oppmann til å ta kontakt med egne klubbdommere og om disse kan dømme kamp.

Honorar for dømming av disse treningskampene blir avtalt mellom klubbdommer og dommeransvarlig i SIF.

 

 Pr. idag (20.4.19) har SIF følgende registrerte dommere i kretsen :

 Arne Lars Orderud, 952 22 520, aloj@wj.no

 Inge O. Seth, 906 14 513, ingeolav.seth@skatteetaten.no

 Jonas Andersen, 404 56 498, jonas.andersen@online.no