Litt om Fotballgruppa i Sørumsand


Fotballgruppa i SIF er inndelt i to grupper, Senior og Junior.

Fotballgruppas styre består av Leder, Økonomiansvarlig, Sekretær, Administrativ Person, Sportslig Leder, Markedsansvarlig og Informasjonsansvarlig. . Totalt er vi ca 150 personer som har verv i Fotballgruppa.

Gruppa har stor aktivitet, og i 2014-sesongen har klubben 35 lag og over 500 spillere.

Seniorgruppa består av A-lag og Rekruttlag for herrer samt A-lag for damer. Juniorgruppa består av gutte- og jentelag fra 6 år og til og med juniorlag. Treningen foregår primært i Idrettsparken, men også litt i SIF-hallen, Bingsfosshallen og på Sørumsand Treningssenter.

Fotballgruppas visjon er: GOD FOTBALL I GODT MILJØ. Dette innebærer at vi har ambisjoner om å gjøre det best mulig sportslig, men dette skal ikke gå på bekostning av et godt miljø, som vi ser som en forutsetning for å oppnå gode sportslige resultat. Positive holdninger og godt idrettsmiljø er viktig for et godt oppvekstmiljø. Derfor arrangeres også sosiale sammenkomster for barn og voksne.

Årlig arrangeres Tine Fotballskolen i slutten av juni, og de to siste årene har vi arrangert Bendit-Cup i starten av september.

Fotballhåndboka er et hjelpemiddel for alle som jobber med barn og unge i fotballmiljøet på Sørumsand, trenere, lagledere og andre. Her finnes mye av informasjonen som behøves i utøvelsen av oppgaver i støtteapparatet rundt lagene. Håndboka finner du her (PDF)

Kontaktpersoner i fotballgruppa finner du her.

Styret i fotballgruppa er underlagt hovedstyret i SIF