Øvelser 5-7 år

SIF økta 5-7 år.pdf
Skap et læringsmiljø hvor spill og øvelser gir barna læring i at fotballsituasjoner er flytende og forandrer seg stadig. 

Spillets egenart handler i stor grad om å gjøre valg eller ta beslutninger, under større eller mindre tidspress. Disse egenskapene trenes best gjennom spill og spill relaterte øvelser. Elementene i spillet som spillerne må forholde seg til er ball, medspillere, motspillere og tid og rom. 

Vi må trene som vi spiller (Spesifisitet)

Helheten er mer enn summen av hver enkelt del. En holistisk tilnærming er vårt utgangspunkt. Enkelt forklart må vi trene slik vi spiller. Optimalisering gjennom reelle kampsituasjoner er avgjørende. 

Norges Fotballforbund (NFF) har 4 prinsipper for god fotballaktivitet i barne- og ungdomsfotballen.

Her er noen viktige punkter for en god treningsøkt:

  • All aktivitet med ball.
  • Med og motspillere i flest mulig øvelser.
  • Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet.
  • Konkurranser brukes som virkemiddel for morsomme treningsøkter med høy intensitet.
  • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt.
  • Treneren er en tydelig leder.
  • Bruk mye tilpasset smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre mål.