Her er en del skjemaer og dokumenter som brukes av fotballgruppa


Bruksanvisning Min Idrett

Forsikring -Her er skadeskjema, samt opplysninger om forsikringsordningene

Påmeldingsskjema sonespillere

Spillerutviklingsskjema for spillere i ungdomsfotballen

Mal for rammeplan

Trenerkontrakt for trenere i barnefotballen

Rammer for hospitering:


Laglederinstruks (per 27.10.2015)

Godkjennelse av bruk av bilder

Foreldrevett regler

Årshjul

Skjema for bestilling av utstyr til lag (skal sendes av lagleder)

Reiseregning 2018 SIF


Powered by: Bloc