Oppgradering av grusbanen

Postet av Sørumsand IF - Fotball den 16. Feb 2016


Utredningsarbeidet for oppgradering av grusbanen i Idrettsparken på Sørumsand er i gang


Fotballgruppa har satt i gang planleggingen med å oppgradere grusbanen med nytt kunstgressdekke for å øke banekapasiteten i Idrettsparken.

Grusbanen ble etablert samtidig som dagens kunstgressbane i 2008, og tanken har hele tiden vært at den på et tidspunkt skal oppgraderes til en fullverdig kunstgressbane som tilfredsstiller dagens krav.

Sørumsand som tettsted vokser raskt og vi ønsker å tilrettelegge for at vi skal kunne tilby gode forhold både for eksisterende og nye innbyggere som ønsker å spille fotball. Kapasiteten på fotballbanene er sprengt, og spesielt på vinteren blir det trangt om plassen med kun en kunstgressbane som skal deles på mange ivrige lag. Etablering av tennisbanen på et gressareal som tidligere har vært brukt til fotball har også gitt et ytterligere press på tilgjengelige baner.

Å legge kunstgressdekke på grusbanen er en betydelig investering, bare kunstgressdekket vil koste ca. 3 MNOK. Hvis vi også skal legge undervarme på den nye banen vil investeringen bli ca 5 MNOK og driftsutgiftene vil også øke som følge av dette. Strøm er antatt å være den mest aktuelle oppvarmingskilden for banen, noe som vil kreve installasjon av ny transformator for å kunne dekke det økte strømbehovet. Dette behovet vil vi koordinere med de større planene om utvikling av Idrettsparken.

Bedre tilbud kommer ikke uten at de som tar del i tilbudet bidrar. Selv med økonomisk støtte i form av spillemidler, andre fond og sponsormidler, vil investeringen kreve en økning i anleggsbidraget fra medlemmene. Vi planlegger å legge frem status på planarbeidet på årsmøtet den 15 mars, men dette som ren informasjon. Deretter vil vi forankre planene blant medlemmene i fotballgruppa utover våren. Vi ser for oss en investeringsbeslutning over sommeren. Ny kunstgressbane vil mest sannsynlig stå ferdig sommeren 2017 hvis investeringen blir besluttet gjennomført.

Prosjektgruppa for ny kunstgressbane består av Olav Feby og Siri Revelsby med støtte fra Siw H Lie og Morten Takman i fotballstyret.

Dersom det er noen som kan og vil bidra i prosjektgruppa, så kan man sende en mail til: Olav Feby olav@noen.no


Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med

Olav Feby, tlf. 918 09 891 , olav@noen.no

Siri Revelsby, tlf 97 68 11 91, siri.revelsby@statnett.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.