Generell informasjon til kioskvaktene

 


(Instruks for selve arbeidet i kiosken er et eget vedlegg og er også å finne i kiosken sammen med prislister og kampoppsett per uke)

Kiosken skal være åpen alle dager når det spilles kamper. Åpningstidene er ca 30 min før første kamp og til senest kl 2115 (ved sene kamper stenger kiosken etter pause). Møt opp i god tid før kampstart slik at kaffe er kokt og vafler stekt til kampene starter. Se på vedlegget om informasjon til kioskvaktene.

Kioskkomiteen har tildelt lagene perioder hvor laget er ansvarlig for kiosken. Lagleder eller den han har satt til dette har fordelt lagets vakter. Er det noen som ikke kan på det oppsatte tidspunktet, må en selv finne en stedfortreder.

Sjekk i forkant om det har blitt endringer i kamptider og lignende : lagleder skal ha oppdatert kampoppsett.

 Nøklene overleveres lagleder til lagleder hver uke og internt per lag i løpet av uken. Finn en ordning som fungerer. Nøklene skal under ingen omstendigheter ligge tilgjengelig for alle, eksvis på Esso eller annet.

Det skal være satt opp minimum to vakter hver dag. Kontakt den du skal ha vakt med i forkant, da er du sikker på at den andre møter, og at det ikke blir noen misforståelser om hvem som skal hente nøkkelen osv.

 Har dere noen kommentarer, forslag til forbedringer, så gi oss tilbakemelding på dette.

LYKKE TIL, HA EN FIN VAKT!!!

 


 Hilsen

SIF Fotball