For lagledere

Laglederinstruks 21.06.2021.pdf

Foreldrevett regler

Bruksanvisning Min Idrett

Forsikring -Her er skadeskjema, samt opplysninger om forsikringsordningene

Spillerutviklingsskjema for spillere i ungdomsfotballen

Mal for rammeplan

Rammer for hospitering:

Godkjennelse av bruk av bilder


For fotballgruppa

Trenerkontrakt for trenere i barnefotballen

Årshjul

Reiseregning 2021

Påmeldingsskjema sonespillere


Levert av IdrettenOnline