For lagledere

Laglederinstruks

Foreldrevett regler

Bruksanvisning Min Idrett

Forsikring -Her er skadeskjema, samt opplysninger om forsikringsordningene

Skjema for bestilling av utstyr til lag (skal sendes av lagleder)

Spillerutviklingsskjema for spillere i ungdomsfotballen

Mal for rammeplan

Rammer for hospitering:

Godkjennelse av bruk av bilder


For fotballgruppa

Trenerkontrakt for trenere i barnefotballen

Årshjul

Reiseregning 2018 SIF

Påmeldingsskjema sonespillere


Powered by: Bloc