FotballstyretDagens fotballstyre består av følgende personer:Funksjon     Navne-postTlf.
Leder
      Morten Takman   tm-ta@online.no
92 20 86 60
Nestleder      Jan Ronald Helander   j-hela@online.no95 08 58 12
Økonomiansvarlig      Jan Ronald Helander   j-hela@online.no
95 08 58 12
Sekretær      Thomas Löfstedt
   thomas.lofstedt@gmail.com98 20 32 14
Sportslig leder         

Styremedlem      Jane Bråthen
   j.b.ranch@icloud.com
99 26 12 50
Styremedlem       Roger Gulbrandsen   roger.gulbrandsen@romerikerevisjon.no47 80 56 25
Styremedlem / Marked
      Paal Andre Berg
   paal@prontotv.no
91 57 82 57
Styremedlem
      Katrine Nysveen
   knysveen@hotmail.com
93 41 77 20
Styremedlem
      Øyvind Jakobsen
   oyvind.jakobs@gmail.com
95 80 91 11


Funksjonsbeskrivelser til styreverv i fotballgruppaLeder  • Sørge for at fotballgruppa fungerer og driftes på best mulig måte
  • Legge forholdene til rette for at alle som ønsker det får spille fotball
  • Legge til rette for mest mulig fotball i Idrettsparken
  • Være ansvarlig for styremøter
  • Representere gruppa i Hovedstyret
  • Bidra til generell utvikling i SIF


Nestleder


  • Bistår leder på styremøtene
  • Deltar på HS møter dersom leder er forhindret å delta
  • Leder styremøter om leder er forhindret fra å komme
  • Har medansvar for koordinering av prosjekter med styre


Økonomiansvarlig  • Betale regninger
  • Ha oversikt over gruppas totaløkonomi
  • Budsjettere
  • Sende over månedlige bilag til regnskapskontoretSekretær  • Skrive møtereferater
  • Være koordinator i gruppa
  • Svare på generelle henvendelser til gruppa
  • Koordinere fotballgruppas dugnader
  • fotball@sif.no

Sportslig leder  • Videreutvikle og gjennomføre sportslig plan
  • Gjennomføre lagledermøter
  • Fordele treningstider
Informasjonsansvarlig  • Sørge for at alle lagsopplsyninger ligger riktig på hjemmesider og treningsøkta
  • Lage artikler til sif.no som markedsfører det som skjer i fotballgruppa
  • Kontakt med Indre (og RB) og få til flest mulig artikler i pressen
  • Generelt informere om det som skjer i gruppa via ulike kanaler
  • Være gruppas representant ved utforming av nye nettsider
Levert av IdrettenOnline