FotballstyretDagens fotballstyre består av følgende personer:Funksjon     Navne-postTlf.
Leder
      Morten Takman   tm-ta@online.no
92 20 86 60
Nestleder      Jan Ronald Helander   j-hela@online.no95 08 58 12
Økonomiansvarlig      Jan Ronald Helander   j-hela@online.no
95 08 58 12
Sekretær      Thomas Löfstedt
   thomas.lofstedt@gmail.com98 20 32 14
Sportslig leder         

Styremedlem      Jane Bråthen
   j.b.ranch@icloud.com
99 26 12 50
Styremedlem       Roger Gulbrandsen   roger.gulbrandsen@romerikerevisjon.no47 80 56 25
Styremedlem / Marked
      Paal Andre Berg
   paal@prontotv.no
91 57 82 57
Styremedlem
      Katrine Nysveen
   knysveen@hotmail.com
93 41 77 20
Styremedlem
      Øyvind Jakobsen
   oyvind.jakobs@gmail.com
95 80 91 11


Funksjonsbeskrivelser til styreverv i fotballgruppaLeder • Sørge for at fotballgruppa fungerer og driftes på best mulig måte
 • Legge forholdene til rette for at alle som ønsker det får spille fotball
 • Legge til rette for mest mulig fotball i Idrettsparken
 • Være ansvarlig for styremøter
 • Representere gruppa i Hovedstyret
 • Bidra til generell utvikling i SIF


Nestleder


 • Bistår leder på styremøtene
 • Deltar på HS møter dersom leder er forhindret å delta
 • Leder styremøter om leder er forhindret fra å komme
 • Har medansvar for koordinering av prosjekter med styre


Økonomiansvarlig • Betale regninger
 • Ha oversikt over gruppas totaløkonomi
 • Budsjettere
 • Sende over månedlige bilag til regnskapskontoretSekretær • Skrive møtereferater
 • Være koordinator i gruppa
 • Svare på generelle henvendelser til gruppa
 • Koordinere fotballgruppas dugnader
 • fotball@sif.no

Sportslig leder • Videreutvikle og gjennomføre sportslig plan
 • Gjennomføre lagledermøter
 • Fordele treningstider
Informasjonsansvarlig • Sørge for at alle lagsopplsyninger ligger riktig på hjemmesider og treningsøkta
 • Lage artikler til sif.no som markedsfører det som skjer i fotballgruppa
 • Kontakt med Indre (og RB) og få til flest mulig artikler i pressen
 • Generelt informere om det som skjer i gruppa via ulike kanaler
 • Være gruppas representant ved utforming av nye nettsider

Powered by: Bloc